We know …
We care …

Daňová evidence

 

 • Zpracování předaných účetních dokladů a vedení všech zákonem stanovených knih a evidencí,
 • vyhotovení přehledů dle potřeb klienta,
 • vystavování faktur, hlídání jejich splatnosti a vystavování upomínek,
 • vedení evidence drobného a dlouhodobého majetku,
 • vedení skladové evidence,
 • vyúčtování cestovních náhrad a služebních cest,
 • přebírání účetních dokladů dle vzájemné dohody,
 • zpracování podkladů pro daňové přiznání k DPH včetně souhrnných hlášení a kontrolních hlášení,
 • zpracování podkladů pro ostatní daňová přiznání (daň z příjmů, daň silniční, daň z nemovitých věcí, daň z nabytí nemovitých věcí a další),
 • plné zastoupení při kontrole daňové evidence před státními orgány,
 • zastupování na úřadech.
 • Po uzavření účetního období obdrží klient přehledně uspořádané doklady za celé období a veškeré   sestavy ve fyzické i elektronické podobě.
Členství

KONTAKTY

Tel.: +420 608 12 00 12
E-mail: info@dekon.cz


Dekon - Daňové, účetní a ekonomické poradenství
Vítězslavy Kaprálové 19
618 00 Brno